DEFEND our WARDEN!

Ang pahayagang The Warden, opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, ay kasalukuyang dumaranas ng panggigipit mula sa administrasyon ng Pamantasan. Ito ay matapos mailabas ang unang isyu ng The Warden sa taong ito kung saan malawakang idinetalye ang ilang isyung pangmag-aaral katulad ng pagtataas ng mga organizational fees at dagdag bayarin.

Dahil dito, ilang paglabag ng karapatang bilang mamamahayag pangkampus ang kinakaharap ng publikasyon. Kbilang dito ang harassment, censorship, pakikialam sa polisiya ng publikasyon, pagdidiskwalipika ng mga manunulat na hindi dumaan sa tamang proseso, panggigipit sa pondo, pagharang upang malayang mailabas ang dyaryo at naka-ambang pagbuwag ng publikasyon.

Sa kabila nito, ang the Warden ay matibay na naninindigan na isa sa mga layunin nito ay mailathala ang mga pangyayari sa pamantasan sa maka-estudyanteng interes, institusyunal man o nasyunal. Dahil dito, hinihingi po namin ang inyong pakikiisa upang agad na na matugunan ang ganitong uri sa karapatan para sa malayang pamamahayag at demokratikong karapatan ng bawat estudyante.

DEFEND our WARDEN!

DEFEND students democratic rights and welfare!

UPHOLD Press Freedom! DEFEND Campus Press Freedom!

 

ahalt@mailxu.com