Ipaglaban ang HAU Campus Press Freedom!

Ipaglaban ang HAU Campus Press Freedom!

“Binubulag ang paaralang ginigipit ang karapatang magpahayag!”

Tahasang kinokondena ng League of Filipino Students Pampanga ang ginagawang campus repression ng administrasyon ng Holy Angel University sa HAU Angelite at sa mga student publication nito. Hindi makatarungang gipitin ang pangunahing makinarya at tagapagtaguyod ng HAU sa paglalabas ng mga demokratikong pahayag na nagsisilbi para sa mga estudyante. Hindi natin masasabi na umiiral pa ng lubusan ang DEMOKRASYA sa paaralang unti-unting pinapatay ang isa sa tinig ng masang estudyante. Hindi man tahasan ay ganito rin ang nangyayari sa student publication ng ibang mga paaralang lalong lalo na ang sa UP Diliman Extension Program in Pampanga o UP Clark na Frontliner kung saan pahirapan ang pagkuha ng pondo nito sa UP Diliman kaya naman ilang taon na ring walang dyaryo ang paaralang ito.

Ang nagaganap ngayong panggigipit sa mga student publications sa HAU ay repleksyon na ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay KOLONYAL, KOMERSYAL, at REPRESIBO, na bunga ng MALA-KOLONYAL at MALA-PYUDAL na sistema ng lipunang Pilipino. Dahil sa ang HAU ay isang pribadong pamantasan kaya may kakayahan itong gawin ang lahat upang pahirapan ang masang estudyante — pabagu-bago ng schedule at curriculum, walang habas ang pagtataas ng mga matrikula at miscellaneous fees na hindi naman alam kung saan napupunta ang mga ito, at ang pasistang pagkontrol o pagpatay sa mga student publications nito.

Sa mga estudyante ng HAU, magkaisa tayo upang ipaglaban at protektahan ang ANGELITE at ang mga student publications ng HAU dahil ang pagkawala nito ay parang pagtanggal na rin ng demokrasya sa pamamahayag sa loob ng pamantasan!

IPAGLABAN ANG ANGELITE AT MGA STUDENT PUBLICATIONS NG HAU!

IBALIK ANG NAKASANAYANG PANININGIL NITO SA MGA ESTUDYANTE NG HAU!

IPAGLABAN ANG MGA DEMOKRATIKONG KARAPATAN NG MASANG ESTUDYANTE!!!

LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS – PAMPANGA

buchmannjamel@mailxu.com eisenberger-ina@mailxu.com