Itigil ang kultura ng kawalang pananagutan – CEGP-Palawan

November 23, 2011
Press statement

Pitong daan. Pitong daan at tatlumpong araw na ang napilas sa kalendaryo buhat nang mangyari ang Maguindanao Massacre kung saan limampu’t walong kaluluwa ginawang pataba sa isang liblib na lupain sa Ampatuan, Maguindanao.

Dalawang libo. Dalawang libo’t sampung umaga na ang nagdaan mula nang huli nating makasalo sa almusal si Dong “Bastonero” Batul –ika-dalawamapu’t dalawa ng Mayo nang tambangan at tamnan ng tingga ang katawan ng batikang komentarista.

Dalawang daan. Dalawandaan at pitumpong araw na nang huling nakitang buhay at tumatawa sa isang ukayan si Doc. Gerry Ortega bago ito binulungan ng putok ng baril at ginawang alkansya ng bala ang kanyang bungo.

Tatlong libo. Tatlong libo, limandaan at labing siyam na siyesta na ang naitala sa kasaysayan mula nang huling nananghalian ang mamamahayag pangkampus at lider estudyanteng si Beng Hernandez matapos itong patayin ng mga hinihinalang kasapi ng militar sa Lambak ng Arakan, sa Hilagang Kotabato.

Sa kabuuan, isang daan at pitumpu’t siyam na ang napapaslang na mamamahayag simula nang maibalik ang “demokrasya” sa Pilipinas. Ngunit wala ni isang utak ng krimen ang nahatulan para rito.

Sa kabuuan, hindi, hindi natin masusukat ang kabuuan. Hindi natin masusukat ang dami ng luha, ang bigat ng emosyon, ang lawak ng puwang at ang pighating ibinunga ng walang habas na pagkitil sa buhay ng mga mamamahayag sa ilalim ng isang inutil na sistema na sinasabing nakaangkla sa demokrasya. Ang demokrasyang nagbibigay ng kalayaan sa mga makapangyariha’t yaong nasa rurok ng tatsulok. Ang demokrasyang kumukunsinte sa nakasusulasok na “kultura ng kawalang pananagutan” o “culture of impunity”.

Isang kultura. Isang kultura ang nagpapaigting ng ating pagkaamis, ang naglalayo sa atin mula sa katarungan.

**********

Sa napipintong pag-aresto kay Gloria Macapagal Arroyo, naipresenta ang isang pagkakataong sa wakas ay makamit ng mga biktima ng paulit-ulit nating nababasa sa dyaryo’t naririnig sa radio na “journalist killings” ang hustisya.

Kung saan ibinibida ng Administrasyong Arroyo ang malusog nitong talaan ng “slain journalists” –pitumpo’t siyam na mamamahayag ang napatay sa ilalim ni Arroyo. Hindi pa kasama ang daan-daang pinatay at bilanggong pulitikal sa kanyang termino –karamihan dito ay mga target ng kanyang Oplan Bantay Laya.

Ang pagbagsak ni Arroyo nawa ang maging hudyat ng pagwawakas ng nakasusulasok na kulturang nabanggit. Na sa isang pambihirang pagkakataon ay mapaparusahan ang isa sa pinakalumapastangan sa maraming karapatang pantao.
Marapat na hindi natin pahintulutang sa electoral sabotage at mga kaso ng korupsyon lamang mabingwit ang “Iron Lady ng Asya.”

Manapa’y igiit ng sambayanan ang mas masahol na kasong nilabag ni Gloria at ng kanyang Oplan Bantay Laya na nagsilbing berdugo ng mga kritiko ng gubyerno.

Hindi rin natin maaaring makalimutan na kung hindi dahil sa Executive order 546 ni Gloria na nagpahintulot sa mga Ampatuan na magkaroon ng Pribadong hukbo ay wala tayo rito.

Oo, wala sana tayo rito kung hindi dahil sa mga armas at suportang ibinigay ng dating Pangulo sa hukbo ng mga Ampatuan.

Wala sana tayo rito upang magpaluha ng kandila kung hindi sa Oplan Bantay Laya at ang kapalit nitong Oplan Bayanihan ni PNoy at sa mga sinundan nitong mga patakarang kontra-insuryensya na hindi na kinikilala ang pinagkaiba ng mga rebelde at lehitimong kritiko ng gobyerno.

Hindi tayo maaaring makalimot.

Mariin nating iparating sa Administrasyong Aquino ang ating pagsusumamo na sa lalong madaling panahon ay maihain ang hustisya at mapapanagot si Gloria sampu ng kanyang mga dating heneral, ang mga Ampatuan, at ang mga naghaharing uri na walang dudang kinakatigan ng hustisya.

Kumukupas na ang mga itim na barong sinusuot ng mga namatayan sa tuwing ginugunita ang Ampatuan Masaker at mga katulad nito. Kaya itong sagipin ng dyobos. Ngunit walang tina ang kayang magpapanumbalik ng tingkad ng buhay at tapalan ang sakit at lagim na dulot ng masalimuot na nakaraan at kamatayan.

Hangga’t namamayani ang culture of impunity ay wala tayong kalayaan. Tanging ang ating kolektibong pagkilos sa pagtugon sa ganutong usapin ang susi ng ating tagumpay.

End Impunity!
Stop Killing Journalists!
Scrap Oplan Bayanihan!

strysko@mailxu.com