Mensahe ng pakikiisa sa The Angelite – CEGP-NCR

Petsa: November 19, 2011
Mula sa: College Editors Guild of the Philippines – National Capital Region

Mensahe ng Pakikiisa sa The Angelite

Mahigpit na nakikiisa ang College Editors Guild of the Philippines-National Capital Region sa masikhay na pakikipaglaban ng The Angelite, ang opisal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Holy Angel University (HAU), para sa malayang pamamahayag at patuloy na pagsisilbi sa interes ng mga estudyante.

Hindi na bago sa sa kahit anong pormasyon ng CEGP ang kalagayan ng The Angelite bilang pinakamatanda at pinakamalawak na alyansa ng mga pahayagang pangkampus sa buong Asya. Mula sa pormasyon sa Pambansang Punong Lungsod, kumaharap rin ang mga pahayagan dito ng iba’t-ibang anyo ng panunupil sa kalayaan sa pamamahayag at demokratikong karapatan ng mga mag-aaral at mamamayan. Mula sa pagpaparalisa sa operasyon ng The Adamson Chronicle ng Adamson University hanggang sa bantang pagpapasara sa The Warden, ang opisyal na pahayagang pangkampus ng Pamantasang Lungsod ng Muntinlupa, saksi at bahagi ang CEGP-NCR sa kaliwa’t kanang laban ng mga kabataang mamamahayag sa kalakhang Maynila.

Tumatagos ang pasismo’t panunupil sa mga publikasyon sa kahit saang sulok ng bansa at sinasangga naman ito ng sama-samang pagkilos ng mga kabataang mamamahayag. Makikita ang ganitong mga reaksyon mula sa mga pamunuan ng mga kolehiyo’t unibersidad dahil sa hindi mapagtagpong interes ng mga estudyante at administrador. Kung tutuusi’y maaaring piliin ng mga taga-The Angelite at iba pang publikasyon sa HAU na manahimik na lamang at magpatuloy sa buhay ninyo bilang payak na estudyante.

At ito ang hindi ninyo pinili.

Binasag ninyo ang katahimikan sa unbersidad at kinaharap ang anumang banta ng panibagong mga anyo ng panunupil. Ngayon, higit kailanman, kinakailangang magkaisa ng lahat ng pahayagang pangkampus, organisasyon, estudyante, guro at kawani ng HAU. Mababalewala ang sakripisyo’t pagsisikap ng bawat isa kung hind tayo kikilos ng sama-sama.

Kilometro’t oras man ang pagitan ng Maynila sa Pampanga, ipinapaabot ng CEGP-NCR, sampu ng lahat ng kasapi nitong pahayagan, ang aming maigting na pagsuporta sa inyong laban. Tumalima tayo sa ating tungkuling maging mamamahayag para sa estudyante at mamamayan!

Ipaglaban ang demokratikong karapatan ng mga mag-aaral at mamamayan!
Ipaglaban ang malayang pamamahayag!
Sumulong! Sumulat! Manindigan at Magmulat!

hevessy_josphine@mailxu.com