Strike 2: Ibasura ang anti-mamamayan at maka-dayuhang BADyet ni Aquino

Strike 2: Ibasura ang anti-mamamayan at maka-dayuhang BADyet ni Aquino

Winalis na ng mamamayan sa kanilang isipan at tuluyan ng ibinasura ang pag-aakalang ang kasalukuyan gobyerno ni Pangulong Benigno Aquino III ay magbibigay ng solusyon sa kahirapan ng bansa.

Sa ikalawang pagkakataong maglalaan ng badyet ang pamahalaan, para sa taong 2012, pinatunayan nitong hindi prayoridad ni G. Aquino ang mga batayang serbisyong panlipunan.

Nang maglabas ang Department of Budget and Management (DBM) ng kanyang “proposed budget” para sa susunod na taon, kitang-kita ang pagsasantabi sa iba’t ibang sektor ng lipunan katulad ng edukasyon, guro, kalusugan, migrante, kawani ng gobyerno, maralitang taga-lunsod, manggagawa, magsasaka at iba pa.

Hindi na bago sa kababayan natin ang mga ito, kaya naman, mula noong ika-24 ng Agosto, na marahas na itinaboy ang mga kabataang-estudyante sa Kongreso, hindi natinag ang mamamayan na manindigan laban sa panukalang badyet ni G. Aquino. Tuluy-tuloy na naglunsad ng mga kilos-protesta sa lansangan ang mamamayan upang manawagan ng mas mataas na badyet sa serbisyong panlipunan.

Nito lamang Setyembre 23, ipinakita ng mga kabataan-estudyante, guro, administrador, kawani ng gobyerno, manggagawang pangkalusugan at Overseas Filipino Workers (OFW’s) ang kanilang lakas sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos na umabot sa 10,000 katao. Dahil dito, nakapagkamit ng taktikal na tagumpay ang taumbayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng strike sa iba’t ibang unibersidad at pamantasan sa buong bansa. Ilan sa mga tagumpay na ito ay ang dagdag na pondo sa Philippine General Hospital at sa Department of Health. Gayundin, naibalik na ang Legal Assiatance Fund para sa mga OFW.

Ngunit hindi sapat ang mga tagumpay na ito upang makuntento.

Bagaman tumitindi ang paglaban ng mamamayan sa panukalang badyet ni G. Aquino, tila nagkukumahog ang Kongreso sa pagpapasa nito, gayundin sa Senado. Ganitong-ganito rin ang eksena noong nakaraang taon, kung saan animo’y tulisan ang mga mambabatas, na kasapakat ng administrasyon, na itinatakbo palayo sa taumbayan ang pondong sana’y para sa mga ito.

Walang-walang pinag-iba ang kasalukuyang pamahalaan ni G. Aquino sa mga nagdaang rehimen. Habang ang mga ahensiyang may kaugnay sa mga batayang sektor ng lipunan ay makikitaan ng miliit na pondong laan sa susunod na taon, higit namang lumaki ang pambayad sa utang panlabas na may tumataginting na mahighit P738 Bilyon. Nagpapakita lamang ito ng patuloy na pagpanig ng administrasyon sa dayuhan, lalo na sa Estados Unidos dahil sa pagbulusok nitong pang-ekonomiyang kalagayan.

Wala ngang wang-wang, ngunit pinatindi naman ang bang-bang sa pamamagitan ng pagpopondo sa militarisasyon. Sa kasalukuyan, 62 na ang bilang ng extra judicial killings sa ilalim ng administrasyong Aquino. Kabilang na rito ang mga mamamahayag tulad nina Doc. Gerry Ortega, Marlina Sumera at mga kilalang personalidad gaya nina Doc. Leonard Co at Fr. Fausto Tentorio. At sa kabila ng lumalalang paglabag sa karapatang pantao, wala pang sinuman ang naakusahan at naparusahan.

Bilyun-bilyon din ang pondong inilaan para sa panandaliang ‘ginhawa’ na Conditional Cash Transfer at Public Private Partnership (PPP) na lalong magsasadlak sa mga Pilipino sa kahirapan. Ine-engganyo lamang ng PPP na ito ang mga dayuhang mamumuhunan upang bilihin at isapribado ang mga serbisyong dapat sana ay libreng ipinamamahagi sa taumbayan.

Malinaw na ang tunguhin ng pagpopondong ito ay hindi para sa mamamayan kundi para sa dayuhan. Tila tuluyan nang nabingi ang kasalukuyang gobyerno sa panawagan ng mga estudyante, kabataan, guro, kawani ng gobyerno, manggagawang pangkalusugan, OFWs, maralita, kababaihan at mamamayan.

Kaya naman, tayo ay nahaharap sa matinding hamon ng panahon upang manindigan at itaas ang antas ng paglaban para sa mas mataas na badyet sa serbisyong panlipunan. Alam nating hindi liban sa labang ito ang mga mamamayag pang-kampus. Dahil sa esensya, tayo ay bahagi ng lipunang pinagsasamantalahan at inaapi.

Malinaw ito sa kalagayan ngayon ng The Angelite, ang opisyal ng pahayagang pang-mag-aaral ng Holy Angel University sa Pampanga. Tinanggal sa proseso ng pangongolekta ang kanilang pondo bilang “disciplinary action” umano sa kanilang paglalabas ng mapanuring artikulo. Hindi ito hiwalay na kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Naniniwala tayong ang pagsikil sa kalayaan sa malayang pamamahayag ay pagkitil sa karapatan ng sinuman na magkaroon ng kaalaman sa kanyang ginagalawan.

At malinaw ang ating tindig.

Gawin nating inspirasyon ang paglaban ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan sa buong daigdig. Kaya naman, wasto ang ginawa ni Marjohara Tucay, Punong Patnugot ng Philippine Collegian, sa porum ni Hillary Clinton, isinigaw niya ang dati nang hinaing ng mamamayan. At iyon ang gusto nating tularan – ang manindigan para sa kapakanan ng taumbayan.

Lumahok sa mga pagkilos para sa makabuluhang bayet sa mamamayan:
November 22-25: pagsasara at pagpaparalisa ng ating mga pamantasan at unibersidad para sa makabuluhang badyet sa batayang serbisyong panlipunan
December 6-8: Camp out sa Mendiola!

Maaaring umugnay sa:
College Editors Guild of the Philippines
0906.935.77.22
www.cegp.org

strysko truman@mailxu.com