Ikalawang araw ng Strike ng mga Kabataan at Estudyante, Matagumpay!

Tagumpay ang isinagawang pagkilos ng iba’t ibang organisasyon at pamantasan sa ikalawang araw ng strike laban sa lumalalang krisis sa edukasyon at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy.

Nagsagawa ng unity march ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas kahapon, ika-17 ng Setyembre, bilang kampanyang itatag ang “Peoples University of the Philippines”, isang pamantasang may Pambansa, Siyentipiko at Pang-masang porma ng edukasyon. Kaugnay nito, nagkaroon ngayon ng simbolikong “Flash mob ” ang mga iskolar ng bayan sa PUP sa pangunguna ng Vice President ng student council ng College of Communication na si Aljomar Amsah.

Ayon kay Helen Alfonso, student regent ng PUP, “Mayroong dalawang paraan para makamtan ang People’s University of the Philippines, una ay ang pag-lobby  sa lahat ng alyado na makatutulong para sa ating kampanya, sa ilang sandali ay matatapos na ang 12 point program na ihahain natin para sa bagong porma ng edukasyon sa PUP, pangalawa ay ang papalawak na pagkilos upang alugin ang pamahalaan upang palitan ang kasalukuyang porma ng edukasyon”

Nagkakasa rin ng iba’t ibang porma ng pagkilos ang PUP upang mapaigting ang kanilang kampanya.  Inaashan ring magsisilbi itong mitsa ng sunod-sunod na pagkilos ng iba pang state universities and colleges o maging ng mga pribadong pamantasan upang magkasa ng sariling protesta upang labanan ang di makatwirang polisiya sa edukasyon na ipinapatupad ng estado.

Samantala, nagkaroon ng dialogue ang mga estudyante ng UP Diliman sa kanilang administrasyon patungkol sa Socialized Tuintion and Financial Fee Assitance Program (STFAP) na nagiging daan upang mas mapataas pa ang matrikulang binabayaran ng mga mag-aaral. 

Nairehistro ng UP Manila ang kanilang protesta bilang pagtutol sa patuloy na paglabag sa karapatan pantao, partikular ang karapatan sa edukasyon na laganap parin sa buong bansa.

Bukas, ika-19 ng Setyembre ay magsasagawa naman ng National Day of Action  (NDA) ang College Editors Guild of the Philippines (CEGP ) bilang pagkundena sa laganap na paglabag sa karapatan ng mga mamahayag pangkampus, inaasahan ring bibitbitin  ng CEGP ang panawagang lumahok ang mas malawak na hanay ng estudante sa isinasagawang strike sa iba’t ibang parte ng bansa.

ahalt-vernell@mailxu.com regester_maris