AFK muna!

Sumama sa protesta sa Supreme Court sa Feb. 5 at Feb 6!
Dahil ang kalayaan sa internet ay isang karapatan!
At ang pagpapahayag ng disgusto sa gobyerno ay makatwiran!

IBASURA ANG CYBERCRIME PREVENTION LAW!
LABANAN ANG PANUNUPIL NG ESTADO

AFK Poster

heiderman-vmz@mailxu.com