Isang Bukas na Liham para kay Doc Dekong

Isang Bukas na Liham para kay Doc Dekong

Setyembre 4, 2013

Kay Dr. Emanuel C. de Guzman

Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas

 

Isang militanteng pagbati!

Naririnig ko hanggang dito sa Unibersidad ng Iowa, Estados Unidos ang daing ng aking mga kasamang mamamahayag pangkampus mula sa Alyansa ng Kabataang Mamamahayag-PUP, gayundin ng mga estudyante ng aking sintang paaralan.

Pilay na ang mga pahayagang pang-estudyante ng ating paaralan ay tila ba ibig pa ninyong lumpuhin sa inyong iskemang pangongolekta at pagtitinggal ng publication fee. Tuloy, hindi naibibigay nang maayos sa mga editor ang pondong kailangang-kailangan nila para sa mga operasyon. Ang pananakal na ito sa mga publikasyong tumatakbo sa ating unibersidad tulad ng The Catalyst at The Communicator ang siyang nagpapabalam sa pagpapalimbag ng kanilang mga isyu. Hindi naihahatid nang maayos ng ating mga kahanga-hangang editor at staff ang maiinit na usapin para sa kagalingan ng mga Iskolar ng Bayan. Gayundin, hindi naibibigay sa kanila ang sapat na training para sila ay maging mahuhusay na mga mamamahayag pangkampus nang lalo pa silang maging kapaki-pakinabang sa mga estudyanteng kanilang pinaglilingkuran.

Kapwa napeperhuwisyo ang mga mamamahayag pangkampus at ang mga mambabasang estudyante dahil sa kasalukuyang polisiya sa paghihigpit sa paglalabas ng pondo. Minsan na rin kayong naging editor-in-chief ng The Catalyst kaya alam kong may puso kayo sa ating mga manunulat na nagsasakripisyo ng kanilang panahon para ating mga Iskolar ng Bayan. Ayon nga sa inyong isinulat na artikulong ‘The Writer and His Conscience’ na nalathala sa The Catalyst Journal of Ideas, “Every thinker or writer must take a distinctively principled and firm position whenever he writes and/or theorizes his craft or his literature.” Nasa bakuran lamang ninyo ang mga marangal at matuwid na kabataang manunulat na ito.

Hinihiling ko ang agarang pakikipagdayalogo sa Alyansa ng Kabataang Manunulat-PUP. Gayundin, ang pakikipag-usap sa mga kinauukulan upang mahawan ang mga balakid at mapabilis ang pag-ikot ng pondo ng publikasyon. Ang pondo pong ito ay pera ng bawat Iskolar ng Bayan at karapatan nilang mabigyang-kabatiran at magabayan ng mga institusyong tulad ng The Catalyst at The Communicator. Ibalik sa mga mamamahayag pangkampus ang kontrol sa pondo ng publikasyon!

Kasihan nawa kayo ng Maykapal.

 

Mark Anthony Angeles

tanging kinatawan ng Pilipinas sa International Writing Program ng University of Iowa, U.S.A. (2013);

vice president for Luzon ng College Editors Guild of the Philippines (2002-2004);

editor-in-chief ng The Communicator (2001-2002);

associate editor ng The Catalyst (1998-1999)

 

truman@mailxu.com