EARIST Technozette, Malaya, Makabayan at Militante

ni Hannah Marie Pelayo, Punong Patnugot EARIST Technozette

Kami, bilang mga tagapagtaguyod ng kalayaan sa pamamahayag at nagpapanatili ng diwang makabayan at militansya ng publikasyon, ay patuloy na maninidigan upang magsiwalat ng katotohanan na nagyayari sa loob at labas ng institusyon at lalaban para sa tungkuling pagsilbihan ang interes ng mas nakararaming bilang ng mga estudyante at mamamayan.

Matatandaang ang EARIST Technozette mula sa kalagayan nitong konserbatibo at tradisyunal na pahayagang pang-kampus ay nagtransporma patungo sa kritikal na oryentasyon na higit pang nagpatalas sa masuring pag-aanalisa nito sa mga usapin sa loob ng institusyon at maging sa lipunan na ating ginagalawan.

Ang masinsing pagsisiwalat ng katotohanan hinggil sa pagtataas ng ating matrikula, pagdagsa ng mga dagdag bayarin at ang hindi makatwirang represyon na nararanasan kabilang ang iba pang mga anti-estudyanteng polisiya na sadyang nagpapahirap sa kalagayan ng mga kapwa natin estudyante. Sa kabilang banda, ang ET ay ilang beses ng ginipit at tinangkang supilin ng administrasyon dahil sa progresibong inilalathala nito at maging sa kasalukuyang kalagayan ay patuloy na nahaharap ito sa hamon ng pagmamanipula ng lalamanin sa pamamagitan ng mga reporma at ilang rebisyon na ipapanukala ng mga bagong halal na mga lider-estudyante.

Para na nitong tinanggalan ng karapatan hinggil sa impormasyon na dapat nilang malaman ang mga estudyanteng uhaw sa katotohanan. Kung kaya naman, makatwiran na ating ipaglaban ang ating mga demokratikong karapatan at makisangkot sa laban ng ating publikasyon laban sa pagtatangkang pag-aalis ng demokratiko at malayang paglalathala nito sa mga usapin sa loob ng ating pamantasan.

Ang mahigpit na pagkundena ng buong patnugutan, kasama ang mga estudyanteng lumalaban ay magpapatuloy. Dahil sa lahat ng mga ito, sa sama-sama at may direksyong paglaban ng mga estudyante ay muli nating mapapatunayan na hindi kaylanman magwawagi ang interes ng iilan bagkus ito ay makakamit ng mas nakakarami.

justino@mailxu.com hickock_hilario@mailxu.com