Pahayag ng College Editors Guild of the Philippines sa Pagtatapos ng CARPER

Reporma sa LupaSa humigit dalawang dekada ng huwad na Comprehensive Agrarian Reform Program at ng pagpapalawig nito na CARP extension with reforms (CARPER) ngayong araw, Hunyo 30, ay hindi nalutas ang daan taon nang suliranin ng mga magsasakang at sambayanang Pilipino sa lupang sakahan.

Hanggang ngayon, 75 bahagdan ng mamamayang Pilipino ay nabibilang sa uring magsasaka at kalakhan sa kanila ay matatagpuan sa mga kanayunan na nananatiling naghihirap at ‘di naaabot ng mga serbisyong panlipunan. Malaking bahagi pa rin ng ating mga magsasaka ang walang sariling lupang sakahan dahil sa pangangankam ng mga lupain at pagpapanatili ng mga naglalakihang asyenda at plantasyon na nakakonsentra sa mga makakapangyarihang angkan sa Pilipinas.

Ilang lingo bago ang Hunyo 30, minamadali at patuloy na isinusulong ang dalawang taon pang pagpapalawig ng CARPER sa Kongreso ng mga kapartido at kaalyado ni Pang. Benigno S. Aquino III na kabilang sa angkang Cojuanco-Aquino na nagmamay-ari sa kontrobersyal na Hacienda Luisita Inc. (HLI) sa lalawigan ng Tarlac.

Ipinagmamalaki ng pamahalaan ang mga tagumpay diumano ng CARP at CARPER ngunit sa katunayan ay 15 bahagdan pa lang ng target na Private Agricultural Lands ang naipapamahagi mula nang maipatupad ang CARP noong Hulyo 1987 hanggang Marso 2013. Ang 75 bahagdan na nasa 25 probinsya ay nananatiling bahagi ng mga asyenda at plantasyon.

Patuloy rin ang kumbersiyon at pangangamkam ng mga panginoong maylupa at naglalakihang korporasyon ng real estate at agribusiness sa mga lupain sa kanayunan na nagbubunga ng exemption at exclusion ng mga lupain na dapat ay ipinamamahagi sa mga tenant at magsasaka.

Bukod pa rito, binabawi ang karamihan sa mga magsasakang nabigyan ng Certificate of Land Ownership Award (CLOA) at Certificate of Land Titles dahil sa kawalan ng kakayanang bayaran ang amortisasyon.

Umabot din sa Php82.9 bilyon ang gastos ng pamahalaan sa mula 1988 hanggang 2012, dahilan kung bakit tinaguriang pinakamagastos na programa sa reporma sa lupa sa daigdig ang CARP. Kabilang dito ang pagbabayad ng pamahalaan sa mga Cojuanco ng Php471.5 million halaga para diumano sa just compensation ng 5,000 ektaryang lupain na ipapamahagi sa 6,000 magasasakang benepisyaryo ng HLI. Ngunit hanggang ngayon ay di pa rin naipapamahagi ang lupa sa mga magsasaka ng HLI.

Kasapakat ang Armed Forces of the Philippines at ng mga pribadong armadong grupo sa loob ng mga asyenda, patuloy din ang pandarahas at paglabag sa karapatang pantao ng mga magsasaka at manggagawang bukid na lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Matingkad dito ay ang pamamaslang at pananakot ng mga armado sa mga magsasaka tulad ng naganap sa Hacienda Luisita Massacre noong Nobyembre 2004.

Patunay lamang ang mga ito na ang CARPER ay hindi nagsisilbi sa interes ng mga magsasaka kundi sa mga panginoong maylupa at malalaking negosyo lamang. Bigo ang CARPER sa pagsusulong repormang agraryo sa bansa at lalo pang pinatindi ang pagiging atrasado ng sektor ng agrikultura sa bansa.

Sa pagtatapos ng CARPER, panawagan ng College Editors Guild of the Philippines na ang kabataan ay makiisa sa pakikibaka ng uring magsasaka at ng sambayanang Pilipino para sa tunay na reporma sa lupa at pagpapaunlad ng agrikultura ng bansa.

Ibasura ang CARPER!
Isabatas ang Genuine Agrarian Reform Bill!
Tunay na reporma sa lupa, ngayon na!

marsolek147@mailxu.com schoeneman147@mailxu.com