Pahayag ng Pambansang Tanggapan ng College Editors Guild of the Philippines sa CMO No. 20, series of 2013

“Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit at mas masahol pa sa malansang isda.” – Dr. Jose P. Rizal

Ngayong araw ay ginugunita natin ang ika-153 na kapanganakan ng bayani at propagandistang si Dr. Jose P. Rizal. Ngunit kasabay ng ating pagdiriwang na ito ay ang pagsira ng ating identidad matapos aprubahan ng Commission on Higher Education (CHED) ang panibagong memorandum na sisira sa ating pagkabansa.

Bilang patriyotikong alyansa ng mga pahayagang pangkampus, ang College Editors Guild of the Philippines (CEGP) ay mariing tumututol sa inilabas ng CHED Memorandum Order No. 20, series of 2013. Matibay na pinanghahawakan ng Guild na mas dapat isulong ang isang makabayan, siyentipiko, at makamasang edukasyon gamit ang ating sariling wika. Ang pagtanggal ng wikang Filipino sa general education curriculum (GEC) sa kolehiyo ay pagpapakita lamang ng kawalang pagkilala sa mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa ating kasarinlan at soberanya.

Ang CMO No. 20, series of 2013 ay lalo lamang pinapalubha ang krisis sa sistema ng edukasyon sa bansa. Mas pinipili nitong gumamit ng wikang banyaga upang ihanda ang mga kabataan na ilako ang kanilang murang lakas-paggawa sa labas ng bansa.

Ang pagpili sa wikang Ingles kaysa sa wikang Filipino ay pagpapakita ng pag-abandona sa ating wika at pagtatakda sa wikang Ingles bilang wika ng mga edukado. Ito ay matibay na manipestasyon kung papaano hindi kinikilala ng ahensyang dapat na nagpapatatag at nagtataguyod ng ating sariling wika bilang isang daluyan ng kaalaman at pagbuo ng sariling bayan.

Tinatanggalan ng kapasidad ang ating wika bilang isang lehitimong dominyon ng karungan upang mas maunawaan pa ng mga kabataan ang kinabibilangan nitong lipunan. Ang taal na wika dapat ang maging wika sa pagtataguyod at pagpapanday sa malayang palitan ng opinyon sa lipunan na ating kinapapalooban.

Ang wikang Filipino ay wikang mapagpalaya. Pinatunayan na ng kasaysayan na sa mahabang panahon ng naging kolonya ng Espanya at Amerika ang Pilipinas, ang wikang Filipino ang isa sa naging matibay na susi para mapalaya ang ating kamalayan laban sa pangbubusabos ng mga banyaga. Sa patuloy na paglapastangan ng Estados Unidos sa soberanya ng ating bansa, malaki at matibay na bentahe ang ating sariling wika upang ipaabot sa pinamalawak na hanay ng mamamayan at kabataan ang patuloy na pambabastos ng Estados Unidos sa ating sariling kasarinlan.

Ang wikang Filipino dapat ang maging pangunahing daluyan ng mga diskurso sa pagbuo ng lipunan. Ito ang identidad ng ating pagkabansa, pagkatao at pagiging Pilipino. Ito ang bumubuo sa ating kamalayan sa lipunang ating kinikilusan. Ito dapat ang maging susi para tuluyang ihanda ang mga mamamayan at kabataan sa patuloy pakikisangkot sa pampulitikang suliranin na kinahinaharap ng rehimeng Aquino. Ang paggamit ng wikang Ingles ay patunay lamang na inilalayo ng pamahalaan sa kanyang mamamayan ang tunay na kalagayan ng lipunan at patuloy tayong pinapaniwala na Ingles ang wika ng mga edukado.

Ang CMO No. 20, series of 2013 ay bunga ng isang makolonyal at malapyudal na lipunan. Malinaw na nakabalangkas ito sa Roadmap to Public Higher Education Reform at ASEAN Integration na pangunahing sinusulong ng rehimeng Aquino kasama ang CHED na dapat ay nagsusulong at nagpapatatag ng wika at edukasyon.

Ang paglaban sa mga ganitong polisiya ay nangangailangan ng malaki at kolektibong pagkilos ng taumbayan. Mababalewala ang kasaysayan at kamatayan ni Rizal kung hindi titindig ang kabataan na sinabi niyang pag-asa ng bayan. Huwag nating hayaan na burahin lamang ng ahensya na ito ang ating kasaysayan.

Isulong ang wikang Filipino!
Ibasura ang CHED Memorandum Order No. 20 Series of 2013!

winterbottomviolet@mailxu.com