Mensahe sa ika-16 na anibersaryo ng Anakbayan

ablogoMula sa Pambansang Komiteng Tagapagpaganap sampu ng mga kasaping publikasyon sa buong bansa, ipinapaabot ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP) ang pagbati at pagpupugay sa pamunuan at kasapian ng Anakbayan sa kanilang ika-16 na anibersaryo kasabay ng ika-151 taon ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio at ng ika-50 taon ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan (KM).

Bilang isang komprehensibong pambansa demokratikong organisasyon ng kabataang Pilipino, ipinagpapatuloy ng Anakbayan ang mga simulain ni Bonifacio at ng KM para sa tunay na kalayaan ng sambayanang Pilipino. Patuloy ang Anakbayan sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ng kabataan mula sa mga paaralan, komunidad, pagawaan at iba pang lugar kung saan naroon ang konsentrasyon ng kabataan upang isulong ang mga demokratikong kahilingan ng mamamayan.

Kaisa ng Anakbayan ang mga mamamahayag pangkampus sa buong kapuluan sa patriyotiko at demokratikong adhikain at patuloy na makikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya ng lipunang Pilipino.

Mabuhay ang Anakbayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

rindal146@mailxu.com